Chemické čistenie povrhcov a potrubí

Pokiaľ sa nepoužívajú, látky ktoré vytvárajú mikrofilm a tým zabraňujú tvorbe usadenín, nánosov a korózii, je potrebné potrubia a vnútorné povrchy energetických a technologických zariadení v určitom cykle chemicky vyčistiť.
Nánosy, usadeniny a korózne inkrusty sú v skutočnosti veľmi zlé vodiče tepla. Okrem toho, že sťažujú prietok tepelného nosiča (vody) a neúmerne zaťažujú cirkulačné čerpadlá, zvyšujú energetické náklady.
Nános solí, alebo vodný kameň v hrúbke 1 milimetra zvyšuje spotrebu energie na požadovaný ohrev rovnakého množstva vody o 7%.
Ešte vyššie tepelné straty spôsobuje mikrobiologický film, ktorý tvoria rôzne riasy, huby, prvoky a iný mikrobiologický materiál, ktorý sa usadí na povrchu vyhrievacích alebo chladiacich telies.
Vo vykurovacích okruhoch sa tvoria olejovité usadeniny z konzervačného materiálu radiátorov.
V chladiacich okruhoch v potravinárstve a pri výrobe nápojov sa tvoria olejové a tukové usadeniny organického pôvodu.
Na usadeniny vodného kameňa, nánosov solí a inkrustov hrdze ponúkame pestrú paletu kyslých čistiacich prostriedkov. Na odstránenie nánosov z organických materiálov (oleje, tuky, riasy apod.) ponúkame účinné zásadité čistiace prostriedky.
V prípadoch, keď vytvorené nánosy sú kombináciou solí a rias, vieme ponúknuť čistenie jedným kombinovaným produktom, alebo kombináciou maximálne dvoch.

Kyslé čistiace prostriedky sú formulované na báze organických kyselín (čistenie farebných kovov, galvanických a elektrolytických materiálov), alebo na báze anorganických kyselín (čistenie železných povrchov).
Predávame koncentráty, ktoré sa riedia v odporučenom pomere s vodou. Najčastejšie sa pripravia 2 – 10 %-né vodné percentné roztoky, ktoré sa aplikujú tak, že sa nimi naplní celý okruh a kyselina sa nechá pôsobiť určitý čas (6 – 24 hodín). Počas tejto doby sa čistiaci prostriedok čerpadlom nechá niekoľko minút cirkulovať. Tieto cirkulačné fázy sa opakujú niekoľko krát.
Čistiť sa dá aj ponáraním zanesených častí do čistiaceho média, alebo postrekom ich povrchov čistiacim prostriedkom.
Niektoré kyslé čistiace prostriedky obsahujú aj inhibítory korózie. Inhibítory sa po vyčistení usadia na povrchu a bránia ďalšej korózii.
Okrem toho niektoré kyslé čistiace prostriedky obsahujú farebné indikátory vyčerpania čistiaceho účinku. Počas čistenia sa čistiaca kyselina spotrebúva, až sa môže spotrebovať úplne bez toho, aby sme postrehli tento moment. V prípade ak je v čistiacom médiu indikátor, tak roztok zmení farbu a to signalizuje, aká koncentrácia čistiacej kyseliny je ešte v čistiacom roztoku.

Zásadité čistiace prostriedky sú formulované na báze hydroxidov, povrchovo aktívnych polymérov, dispergátorov a solí organických kyselín.
Predávame koncentráty, ktoré sa riedia v odporučenom pomere s vodou. Najčastejšie sa pripravia 5 – 10 %-né vodné percentné roztoky, ktoré sa aplikujú tak, že sa nimi naplní celý okruh a aktívna látka sa nechá pôsobiť určitý čas (6 – 24 hodín). Počas tejto doby sa čistiaci prostriedok čerpadlom nechá niekoľko minút cirkulovať. Tieto cirkulačné fázy sa opakujú niekoľko krát.
Čistiť sa dá aj ponáraním zanesených častí do čistiaceho média, alebo postrekom ich povrchov čistiacim prostriedkom.
Okrem toho niektoré zásadité čistiace prostriedky obsahujú farebné indikátory vyčerpania čistiaceho účinku. Počas čistenia sa aktívna látka spotrebúva, až sa môže spotrebovať úplne bez toho, aby sme postrehli tento moment. V prípade ak je v čistiacom médiu indikátor, tak roztok zmení farbu a to signalizuje, aká je koncentrácia aktívnej látky v čistiacom roztoku.

V zásade platí, že najskôr čistíme zásaditým čistiacim prostriedkom a potom kyslým. Pred vypustením čistiaceho roztoku sa musí skontrolovať jeho zbytková koncentrácia. V prípade ak je čistiaci roztok ešte veľmi koncentrovaný, je dobré ho odložiť na ďalšie čistenie, alebo pred vypustením zneutralizovať.
Vyčistený priestor, alebo povrch sa musí po ukončení čistenia prepláchnuť s čistou vodou.