Filtrácia mechanických nečistôt

Filtrácia mechanických nečistôt sa aplikuje v prípade znečistenej vody.

Pri Pri používaní vody zo studne by sa v zásade vždy mala aplikovať filtrácia mechanických nečistôt, aby sa zabránilo prieniku nečistôt do rozvodu pitnej vody a aby sa chránili iné zariadenia slúžiace na úpravu vody. Ponúkame širokú paletu filtrov mechanických nečistôt. Rozdelené sú podľa prietoku a podľa jemnosti filtrácie.

Typ H5F Používa sa v rodinných domoch. Namontuje sa na hlavný prívod vody do domu na prívod studenej vody. Skladá sa z priehľadnej dvojdielnej nádoby v ktorej je filtračná vložka (oba pre pitnú vodu schválené FDA). Môže sa použiť filtračná vložka PP hladká PS-5 s jemnosťou filtrácie 25 - 50 mikrónov, alebo filtračná vložka NTC-5 (sieťka) s jemnosťou filtrácie 100 mikrónov. Rozmery zariadenia: priemer 110 mm, výška 185 mm. Pripojenie 3/4". Obe filtračné vložky sú umývateľné. Filtračná vložka PP hladká PS-5 sa musí vymeniť po 6 mesiacoch, pretože hrozí, že sa v jemných póroch vložky môžu zachytiť a rozmnožovať
Typ H10F Používa sa v rodinných domoch, malých bytových domoch a penziónoch. Namontuje sa na hlavný prívod vody do objektu na prívod studenej vody. Skladá sa z priehľadnej dvojdielnej nádoby v ktorej je filtračná vložka (oba pre pitnú vodu schválené FDA). Môže sa použiť filtračná vložka hladká PS-10 s jemnosťou filtrácie 25 - 50 mikrónov, alebo filtračná vložka NTC-10 (sieťka) s jemnosťou filtrácie 100 mikrónov. Rozmery zariadenia: priemer 130 mm, výška 330 mm. Pripojenie 1". Obe filtračné vložky sú omývateľné. Filtračná vložka hladká PS-10 sa musí vymeniť po 6 mesiacoch, pretože hrozí, že sa v jemných póroch vložky môžu zachytiť a rozmnožovať mikroorganizmy.Používa sa do prietokov 2 m3/hod. Filtračná vložka sa nevymieňa, ale opakovane, podľa potreby užívateľa, čistí prúdom vody. Na filtračnú vložku dávame záruku 10 rokov. Filtračná vložka má rozmery: výška 9 7/8“ , priemer 2,5“ a je vhodná do všetkých nádob s výškou 10“. Najlepšie sa hodí do špeciálnej nádoby Red Dot. Nádoba je masívna, do tlaku 10 bar, vstupujúca voda je vedená v tangenciálnom prúdení, t. j. najväčšie nečistoty sú odstredivo tlačené k stene nádoby a gravitačne padajú na jej dno. Na dne je vypúšťací ventil, ktorým sa dá zariadenie odkalkovať za prevádzky.

V hlave nádoby je umiestnený indikátor tlakovej straty, ktorý sa ako červený bod (red dot) objaví vtedy, keď je filtračná vložka zanesená nečistotami. Do nádoby sa dá umiestniť aj kontajner, alebo iná špeciálna vložka (na odstraňovanie železa, dusičnanov, chlóru, mikroorganizmov, pesticídov, ťažkých kovov a pod.). Tieto vložky musia spĺňať podmienky rozmerov – výška 9 7/8“, priemer 2,5“.Typ H10F - CER Filter obsahuje keramickú filtračnú vložku, ktorá zachytí veľmi jemné nečistoty nad 0,3 mikrónu. Takýto veľmi jemný filter sa používa v prípade, ak je voda zakalená alebo sfarbená. Filter dokáže zachytiť aj väčšie mikroorganizmy. Filtračná vložka sa dá umývať pod tečúcou vodou. Aby sa takáto jemná filtračná vložka nezaniesla nečistotoami, je potrebné pred jemný filter zaradiť nádobu s filtračnou vložkou s jemnosťou filtrácie do 25 mikrónov.

Typ H10BB-F Používa sa penziónoch, hoteloch a väčších objektoch. Namontuje sa na hlavný prívod vody do objektu na prívod studenej vody. Skladá sa z plastovej dvojdielnej nádoby v ktorej je filtračná vložka (oba pre pitnú vodu schválené FDA). Môže sa použiť filtračná vložka hladká PS-10B s jemnosťou filtrácie 25 - 50 mikrónov. Rozmery zariadenia: priemer 180 mm, výška 360 mm. Pripojenie 1". Filtračná vložka je omývateľná, ale musí sa vymeniť po 6 mesiacoch, pretože hrozí, že sa v jemných póroch vložky môžu zachytiť a rozmnožovať mikroorganizmy.

Pre aplikácie s väčšími prietokmi vieme ponúknuť väčšie filtračné zariadenia.