Úspora energie pri ohreve vody - zabránenie tvorby vodného kameňa a hrdze

Najlepšou vodou na pitné účely je tvrdá voda. Na Slovensku je jej približne 75%. Jej jedinou nevýhodou je, že pri ohrievaní sa vytvára vodný kameň. Vodný kameň sa vytvára nepretržite a jeho dôsledkom je stále stúpajúca spotreba energie na ohrev.

Bežnou skutočnosťou je, že každé energetické zariadenie (aj tie úsporné) sa všade tam, kde sa používa tvrdá voda, v priebehu zopár mesiacov zmení na požierač energie. Bežnou skutočnosťou je, že spotreba energie na ohrev teplej vody, na pranie, umývanie riadu je o 35% vyššia ako by mohla byť. Úsporu tých 35% vieme zabezpečiť s minimom prevádzkových nákladov. Každá rodina, ktorá má varnú kanvicu a v ktorej sa usádza vodný kameň môže ušetriť 30% energetických nákladov na ohrev vody.

Prietočné zariadenia so Siliphosom sú nádoby ktoré sa namontujú do prívodu studenej vody do objektu. Takéto zariadenie ochráni nie len ohrievač vody, ale aj pračku, umývačku riadu a varnú kanvicu od usádzania vodného kameňa a ochráni ich proti hrdzaveniu.

Siliphos je špeciálny kombinovaný fosfát, dodávaný vo forme priehľadných guliek. Siliphos vytvára na kovových povrchoch mikrofilm. Mikrofilm je najdokonalejšia ochrana kovového povrchu. Mikrofilm zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách. V prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka a tým zastavuje koróziu.Nánosy vodného kameňa alebo inkrusty hrdze zhoršujú prestup tepla a zvyšujú energetické náklady na ohrev vody vo všetkých ohrievacích zariadeniach (vrátane pračky a umývačky riadu) až o 35 %. V prípade požitia Siliphosu sa zastaví aj usádzanie vodného kameňa na batériách, na keramických obkladoch a odstránia sa hrdzavé škvrny na keramike.

Siliphos ako jediný aktívne odstraňuje staré nánosy kameňa a hrdze a postupne vyčistí celý systém. Je odsúhlasený Hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody. Veľkosť zariadenia závisí od prietoku studenej vody.

Typ H5A Používa sa v bytoch a namontuje sa do stúpačky na prívod studenej vody. Obsahuje 300 g Siliphosu a aplikuje sa do spotreby vody 70 m3/rok. Skladá sa z priehľadnej dvojdielnej nádoby v ktorej je rovnako priehľadný kontajner (oba pre pitnú vodu schválené FDA) s 300 g Siliphosu. Rozmery zariadenia: priemer 110 mm, výška 185 mm. Pripojenie 3/4". Siliphos sa nevymieňa ale dopĺňa. Obsah guliek v kontajneri nesmie klesnúť pod 50 %. Náplň 300 g Siliphosu stačí minimálne na 120 m3 pitnej vody.

Typ H10A Používa sa v rodinných domoch a väčších bytoch. Namontuje sa na hlavný prívod vody do domu, alebo do stúpačky na prívod studenej vody. Obsahuje 750 g Siliphosu a aplikuje sa do spotreby vody 180 m3/rok. Skladá sa z priehľadnej dvojdielnej nádoby v ktorej je rovnako priehľadný kontajner (oba pre pitnú vodu schválené FDA) s 750 g Siliphosu. Rozmery zariadenia: priemer 130 mm, výška 330 mm. Pripojenie 1". Siliphos sa nevymieňa ale dopĺňa. Obsah guliek v kontajneri nesmie klesnúť pod 50 %. Náplň 750 g Siliphosu stačí minimálne na 300 m3 pitnej vody. Dodáva sa s konzolou na uchytenie na stenu a s montážnym kľúčom.

Typ H10BB Používa sa v rodinných domoch, malých bytových domoch a penziónoch. Namontuje sa na hlavný prívod vody do objektu na prívod studenej vody. Obsahuje 2 500 g Siliphosu a aplikuje sa do spotreby vody 650 m3/rok. Skladá sa z dvojdielnej nádoby v ktorej je plastový kontajner (oba pre pitnú vodu schválené FDA) s 2 500 g Siliphosu. Rozmery zariadenia: priemer 180 mm, výška 360 mm. Pripojenie 1". Siliphos sa nevymieňa ale dopĺňa. Obsah guliek v kontajneri nesmie klesnúť pod 50 %. Náplň 2 500 g Siliphosu stačí na 1 000 m3 pitnej vody. Dodáva sa s montážnym kľúčom.

Typ H20BB Používa sa v penziónoch, hoteloch, bytových domoch a pod. Namontuje sa na hlavný prívod vody do objektu na prívod studenej vody. Obsahuje 5 000 g Siliphosu a aplikuje sa do spotreby vody 1 500 m3/rok. Skladá sa z dvojdielnej nádoby v ktorej je plastový kontajner (oba pre pitnú vodu schválené FDA) s 5 000 g Siliphosu. Rozmery zariadenia: priemer 200 mm, výška 750 mm. Pripojenie 1". Siliphos sa nevymieňa ale dopĺňa. Obsah guliek v kontajneri nesmie klesnúť pod 50 %. Náplň 5 000 g Siliphosu stačí na 2 000 m3 pitnej vody. Dodáva sa s montážnym kľúčom.

Dodávame aj väčšie zariadenia až do spotreby vody 75 000 m3/rok. V prípade väčších prietokov sa zariadenia zdvojujú.