ŠPECIÁLNE ZARIADENIA URČENÉ PRE ÚPRAVU VODY

V tejto časti Vás informujeme o zariadeniach, alebo o častiach zariadení, ktoré sú určené pre rôzne spôsoby úpravy vody.

A – Nádoby
Pre menšie aplikácie, kde prietok vody dosahuje do 2 m3/hod (rodinné domy, malé bytovky, domy služieb, malé obchodné, alebo administratívne centrá) ponúkame špeciálnu nádobu

Používa sa do prietokov 2 m3/hod.
Nádoba je masívna, do tlaku 10 bar, vstupujúca voda je vedená v tangenciálnom prúdení, t. j. najväčšie nečistoty sú odstredivo tlačené k stene nádoby a gravitačne padajú na jej dno. Na dne je vypúšťací ventil, ktorým sa dá zariadenie odkalkovať za prevádzky. V hlave nádoby je umiestnený indikátor tlakovej straty, ktorý sa ako červený bod (red dot) objaví vtedy, keď je filtračná vložka zanesená nečistotami. Do nádoby sa dá umiestniť aj kontajner, alebo iná špeciálna vložka (na odstraňovanie železa, dusičnanov, chlóru, mikroorganizmov, pesticídov, ťažkých kovov a pod.). Tieto vložky musia spĺňať podmienky rozmerov – výška 9 7/8“, priemer 2,5“.Kabinetné nádoby

Sú to esteticky upravené zariadenia, ktoré sa dajú umiestniť do interiéru domov, alebo iných objektov.
V plastovej bielej nádrži je umiestnená modrá laminátová nádrž s aktívnou náplňou. Na laminátovej fľaši je riadiaca a programovateľná hlava. Biela plastová nádoba slúži ako regeneračná nádoba. Do nej sa nasype Tabletová soľ a napustí sa voda na prípravu regeneračného roztoku.

Riadiaca hlava je programovateľná a dá sa nastaviť aktuálny čas alebo objem upravovanej vody. Po uplynutí nastaveného času, alebo po pretečení nastaveného objemu vody sa spustí regenerácia. Dá sa naprogramovať hodina aj dňa, v ktorom sa regenerácia uskutoční a čo na najpodstatnejšie, dajú sa nastaviť doby trvania jednotlivých krokov regenerácie v minútach.
Po naprogramovaní sa celý proces úpravy vody a regenerácie aktívnej náplne uskutočňuje v aickom režime. Pri regenerácii je potrebné odvádzať preplachové vody do odpadu. Riadiaca hlava musí byť nepretržite napojená na prívod el. energie. Spotreba elektriny je cca 40 W. V nasledujúcom obrázku je znázornené štandardné zapojenie kabinetnej nádoby.