Chladiace systémy

Chladiace systémy delíme na otvorené a uzatvorené.

Otvorené chladiace systémy sa používajú na chladenie technologických zariadení, kompresorov, v potravinárstve a energetike. Otvorené chladiace systémy sa neustále koncentrujú (pretože sa odparuje para) a do chladiaceho okruhu sa dostáva množstvo mechanických nečistôt (prach) a mikroorganizmov (riasy a baktérie) Voda z chladiaceho okruhu sa musí odpúšťať - odkaľovať. Aby sa koncentrované soli neusádzali na chladiacich plochách, musia sa do chladiaceho okruhu pridávať tzv. Antiscalanty. Antiscalanty zabraňujú usádzaniu solí, zlepšujú prestup tepla a šetria energetické náklady.
Ponúkame celú škálu Antiskalantov. Väčšina z nich je kombinovaná a používajú sa ako Antiskalant + Inhibítor korózie, resp. Antiskalant + Inhibítor korózie + Dispergátor. Kombinované chemikálie výrazne znižujú náklady, znižujú odkal a odluh a šetria technologické zariadenie.

Niektoré soli a vzdušný kyslík spôsobujú koróziu kovových častí a preto je potrebné do chladiaceho okruhu pridávať Inhibítory korózie. Inhibítory korózie predlžujú životnosť chladiacich zariadení.

Dispergátory zlepšujú cirkuláciu chladiacej vody, zmenšujú obsah kalov a ochraňujú chladiaci povrch. Usadené kaly sú ideálnym prostredím pre riasy a inú mikrobiológiu, aby sa tam usadila a množila sa. Riasy usadené na vrstve kalu sa ťažšie likvidujú Biocidmi.

Mikroorganizmy , ktoré sa dostanú do chladiaceho okruhu, hlavne cez chladiace veže, majú prirodzenú tendenciu sa množiť a rásť. Veľké množstvo vytvorených rias a baktérií, sa usádza na chladiacich povrchoch a výrazne zhoršujú prestup tepla. Niektoré riasy pôsobia korozívne. Veľké množstvo mikroorganizmov v chladiacej vode môže zhoršiť cirkuláciu, upchávať potrubia a môžu sa rozkladať, pričom intenzívne zapáchajú. Na ich ničenie sa používajú Biocidy.

Uzavrené chladiace systémy sa používajú hlavne v kliamtizácii. Pretože do chladiacich systémov sa používa voda minimálne zmäkčená, jediná potrebná ochrana je používanie inhibítorov korózie. Pokiaľ sa používajú nami ponúkané Cetamíny, nie je potrebné používať žiadne látky na ničenie mikroorganizmov.