OCHRANA PARNÝCH KOTLOV, GENERÁTOROV PARY, STERILIZÁTOROV, PARNÝCH TURBÍN, ROZVODOV PARY A KONDENZÁTU

Pri výrobe pary je ochrana kotlov pred koróziou mimoriadne dôležitá. Napájacia voda, ktorou sa plní a dopĺňa kotol, sa upravuje chemicky, minimálne sa zmäkčuje a vo väčšine prípadov sa používa voda demineralizovaná. Do takto upravenej vody sa stále pridávajú chemikálie, z ktorých mnohé vnášajú do kotlovej vody soli, ktoré sa predtým z nej prácne odstránili.

Ponúkame chemikálie typu Cetamíny V.

Sú to filmotvorné amíny, ktoré na kovovom povrchu vytvárajú ochranný mikrofilm. Mikrofilm zabraňuje kyslíku, aby sa dostal na kov a spôsoboval koróziu a bráni tvorbe usadenín solí. Okrem toho Cetamíny upravujú pH a obsahujú dispergátory, ktoré znižujú množstvo odkalu a odluhu. Cetamíny sú organické látky a teda nezvyšujú solnosť kotlovej vody. Sú prchavé a dostávajú sa do pary a do kondenzátu, kde bránia koróznym procesom. Niektoré Cetamíny sa dajú použiť aj v potravinárstve a nápojovom priemysle, kde para môže prísť do kontaktu s potravinou, alebo nápojom.

Cetamíny výrazne šetria spotrebu tepla minimálne o 12%, znižujú množstvo odluhu o 50%, znižujú množstvo železa v kotlovej vode o 85%, stabilizujú zásadité prostredie, predlžujú životnosť zariadení, znižujú počet odstávok a porúch a šetria spotrebu vody.

Cetamíny typu Vsú plne organické filmotvorné amíny, ktoré chránia kotly, sterilizátory a celé vykurovacie systémy pred koróziou a tvorbou kalov technicky najdokonalejším spôsobom. Mikrofilm je najdokonalejší spôsob ako ochrániť ohrozený povrch pred agresivitou kyslíka, alebo pred presolenou kotlovou vodou. Na vnútornom povrchu kotlov, rozvodov a ohrievacích telies vytvárajú trvácny mikrofilm, ktorý zamedzuje prístupu kyslíka a rozpustených solí na kovové povrchy.

Cetamíny menia aj povrchové napätie vody a tým urýchľujú tvorbu parných bublín, ktoré sa z povrchu vyhrievacieho telesa rýchlejšie uvoľňujú. Prestup tepla je rýchlejší a dodávaná energia sa rýchlejšie využíva na ohrev vody – yššia efektívnosť ohrevu a nižšie energetické náklady.


Pretože Cetamíny typu V sú prchavé, stávajú sa aj súčasťou pary a ošetrujú prípadné parné turbíny. Dostávajú sa do kondenzátu a tým chránia aj kovové rozvody vratných kondenzátov.


Parné sterilizátory, používané v potravinárskom a nápojovom priemysle a v zdravotníctve môžu využiť špeciálny Cetamín V217S použiteľný aj v prípade styku pary s potravinami, resp. nápojmi.

Alkalické látky obsiahnuté v Cetamínoch zabezpečia hodnotu pH kotlovej vody na hodnote nad 10,5. Vratný kondenzát má hodnotu pH nad 8,2.

Pretože Cetamíny neobsahujú anorganické látky nezvyšujú obsah rozpustných solí a nezvyšujú vodivosť kotlovej vody a tým výrazne, až o 50% znižuje obsah odluhu.Cetamínov sú aj koagulanty, ktoré znižujú objem odkal.

Cetamíny konzervujú kotol tak, že počas odstávok nedochádza k žiadnym korozívnym procesom. Výrazne predlžujú životnosť kotlov, šetria náklady na vykurovanie a na spotrebu vody. Zvyšujú prevádzkovú istotu parných systémov. Používajú sa do parných kotlov a vyvíjačov pary.

Okrem základnej konzervácii ponúkame aj špeciálne konzervačné Cetamíny na mokrú, alebo suchú dlhodobú konzerváciu kotlov.

Dávkovanie sa kontroluje jednoduchou analýzou, pre ktorú sa dodávajú prenosne analytické zariadenia. Cetamíny sú nejedovaté a ekologicky neškodné.

Ponúkame nasledovné produkty:
Cetamín V2000 - nízkotlaké kotle so zmäkčenou napájacou vodou
Cetamín V2100 - vysokotlaké kotle s demineralizovanou napájacou vodou
Cetamín V210 - priemyselné kolte so zmäkčenou napájacou vodou
Cetamín V211 - vysokotlaké kotle s demineralizovanou napájacou vodou
Cetamín V212 - konzervačný produkt
Cetamín V217S - pre potravinársky, nápojový priemysel a zdravotníctvo

V tomto ruku začíname ponúkať Cetamíny typu „G“, ktoré sú vylepšením (hlavne ekologickým) vyššie uvádzaných Cetamínov.
Cetamíny typu „G“ sú nasledovné:
Cetamín G 810 – pre parné kotle so zmäkčenou vodou
Cetamín G 811 – pre výrobu pary s turbínami
Cetamín G 820 – pre kotle s demineralizovanou vodou, ktoré sa čistia za prevádzky
Cetamín G 840 – pre kotle s nižšími tlakmi a so zmäkčenou vodou
Cetamín G 900 – pre systémy, ktoré obsahujú meď a mosadz
Cetamín G 817 – pre potravinárstvo a nápojový priemysel
Cetamín G 815 – pre suchú konzerváciu kotla
Cetamín G 830 – pre mokrú konzerváciu kotla