PITNÁ VODA

Firma Vodafix, sro ponúka riešenia pre ošetrenie pitnej vody prostredníctvom štyroch smerov riešenia.

V prvom rade dodávame riešenia pre centrálnych dodávateľov pitnej vody – Vodárenské spoločnosti.
Druhá významná oblasť partnerov sú výrobcovia tepla a teplej vody pre verejnú sféru.
Treťou oblasťou spolupráce je úprava pitnej vody pre organizácie, firmy a zariadenia.
Nakoniec sú to majitelia rodinných domov, bytových domov a bytov v bytových domoch.

Vodárenské spoločnosti
Pre centrálnych dodávateľov pitnej vody je hlavnou časťou našej aktivity ochrana pitných rozvodov pred koróziou. K tomuto účelu dodávame kombinované fosfáty a polyfosfáty typu Siliphos a Metaqua. Prostredníctvom lacných a prenosných zariadení – koróznych slučiek, vieme dokázať stupeň agresivity vody a jej zníženie alebo odstránenie po použití fosfátov.

Okrem toho sme realizovali riešenia na odstraňovanie dusičnanov, železa a iné.
Našimi odberateľmi sú napr. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Podtatranská vodárenská spoločnosť.

Dodávatelia teplej vody (TÚV)
Pri ohreve tvrdej, alebo mäkkej vody dochádza k tvorbe nánosov vodného kameňa, alebo k intenzívnej korózii. Oba procesy majú spoločný dôsledok, nánosy vodného kameňa a hrdze pôsobia ako izolátor a svojim veľmi zlým prestupom tepla zvyšujú nárast spotreby energie až o 30 – 40 %. Okrem toho sa systémy zanášajú a zvyšujú hydraulický odpor. Ak sa chcete vyhnúť klasickému spôsobu (chemické čistenie výmenníkových zariadení a celých rozvodných systémov) je možné použiť Siliphos.
Siliphos vytvorí na kovovom povrchu mikrofilm, ktorý zabráni tvorbe vodného kameňa a znemožní koróziu. Okrem toho Siliphos postupne odstráni staré nánosy vodného kameňa a hrdze. Siliphos ako jediný rieši problém usádzania vodného kameňa aj hrdze. Našimi hlavnými odberateľmi sú napr. Nitrianska teplárenská spoločnosť, DCa Dubnica nad Váhom, Mestský bytový podnik Piešťany, Trnavská teplárenská spoločnosť, Mestský bytový podnik Nové mesto nad Váhom, Cofely Bratislava, Enerbyt Štúrovo, Dalkia, Spravbytkomfort Prešov, TEHO Košice, Bytenerg Medzilaborce, Stefe a i.

Úprava pitnej vody pre firmy, organizácie a zariadenia
Hlavne v potravinárskych firmách, pri výrobe nápojov a vo farmaceutickom priemysle sa spotrebováva množstvo pitnej vody, ktorá musí byť aj tepelne upravená (teplá, horúca alebo chladná). Ponúkame riešenia so Siliphosom alebo Metaqua, ktoré zabezpečí potravinárske štandardy a ušetrí niekoľko desiatok % energetických nákladov. Ponúkame špeciálny Cetamín V217, ktorý dokáže ošetriť paru takým spôsobom, že para je použiteľná pri príprave potravín (pekárne, mäsokombináty, konzervárne a pod.). Pri výrobe a plnení nápojov (sterilizácia vratných obalov na pivo a nealko nápoje) a pri sterilizácii odevov a prístrojov pre zdravotné a farmaceutické zariadenia. Veľké obchodné centrá, Business centrá, fitnes a wellness centrá, hotely, penzióny, zdravotnícke zariadenia a školy sú miesta, kde sa úspory nákladov na ohrev vody môžu rátať na tisíce € ročne.
Našimi zákazníkmi napr. Zentiva Hlohovec, Pekáreň Trenčín, Coca Cola Lúky, obchodné domy Tesco, hotely, rekreačné zariadenia a pod.

Odstránenie vodného kameňa a hrdze z pitnej vody v domoch a bytoch
Tvrdá voda je zdravá voda. Obsahuje minerály a soli, ktoré naše telo potrebuje. Jej jediná nevýhoda sa prejaví keď sa ohreje. Z tvrdej vody vypadáva vodný kameň, ktorý sa usádza na kovových a keramických povrchoch. Na ohrievacích telesách tvoriaca sa vrstva vodného kameňa postupne zvyšuje spotrebu energie na ohrev vody v prietokovom ohrievači, v pračke alebo v umývačke riadu až o 30 – 40 %. Čím je voda tvrdšia, tým sú náklady na jej ohrev vyššie.
Ponúkame riešenie, ktorým si ošetríte vodu v celom byte, alebo rodinnom dome za náklad do 10 €/rok. Okrem úspory na stratách energií ušetríte aj na čistení keramických obkladov, batérií, sprchách a dýzach vírivých vaní, na sanitárnych zariadeniach.
Podobné problémy ako robí tvrdá voda spôsobuje aj veľmi mäkká voda. Nedostatok solí v takejto vode robí z nej slabú kyselinu a v priebehu niekoľkých rokov sa to prejaví v korodovaní potrubí ale aj spotrebičov. Voda, ktorá je zdravotne a hygienicky v poriadku sa zmení na vodu žltú, neskôr hnedú, v ktorej sa radi rozmnožujú železité baktérie. Takzvaná hrdzavá voda postupne ničí všetko a stane sa nepitnou.
Na oba problémy máme stovky referencií majiteľov rodinných domov bytov, ale aj bytových domov, kde sa riešenie na vstupe studenej vody do objektu odstránia problémy každého majiteľa bytu.
Ošetrenie vody Siliphosom pred jej ohrevom sa v Európe realizuje už viac ako 35 rokov. Je to jediný účinný spôsob, ktorý má súhlas Úradu verejného zdravotníctva – Hlavného hygienika SR na použitie pre pitnú vodu.

Odstránenie nežiaducich látok a nebezpečnej mikrobiológie z pitnej vody v domoch
V rodinných domoch v poľnohospodárskych regiónoch býva najväčším problémom mikrobiologická nekvalita vody, prítomnosť pesticídov a obsah dusičnanov v pitnej vode. Horských a podhorských oblastiach je to prítomnosť neželaných kovov a v niektorých regiónoch známych ťažbou rudy je to prítomnosť veľmi nebezpečných ťažkých kovov. Aj pri najlepšej povesti spodných vôd v danej lokalite je morálnou povinnosťou voči svojej rodine, aby sa majiteľ vlastného zdroja (studňa, prameň a pod.) presvedčil o nezávadnosti pitnej vody. Aj v prípade deklarácie, že voda sa nepije, je nebezpečné sa nevyhovujúcou vodou umývať (intímna hygiena, ústna hygiena) a v nevyhovujúcej vode prať.

Ponúkame plne aické zariadenia na odstránenie železa, mangánu, dusičnanov a amónnych iónov. Tieto zariadenia dlhodobo s minimálnou obsluhou zabezpečia vysokú účinnosť pri najnižších nákladoch. Životnosť zariadení a náplní je 5-8 rokov. Takéto zariadenia skutočne odstránia z vašej vody nežiadúce látky.
V obchodnej sieti je relatívne veľké množstvo rôznych „univerzálnych“ zariadení, ktoré odstránia z vody „všetko“. Technicky je to nezmysel. Každá nežiaduca látka v pitnej vode má svoje zdravotné a hygienické limity, pretože ich dokonalé odstránenie je nemožné. Tieto limity nečistôt a nežiaducich látok sú platné aj pre rôzne minerálne a stolové vody – teda aj v nich sa poväčšine nachádzajú.
Vždy je potrebné, aby ste vedeli, či máte vodu závadnú a koľko nevhodných látok v nej máte. Akékoľvek „dokonalé“ a „univerzálne“ čistiace zariadenie má svoju kapacitu. Tá je tým menšia čím je zariadenie „univerzálnejšie“.

Je dobrá si uvedomiť, že rôzne "filtre", ktoré majú zachytiť nežiadúce látky sú síce relatívne lacné, ale ich zádržná kapacita je veľmi malá. Takéto vymeniteľné časti zariadení, aby boli účinné, by sa mali vymieňať po 2 max. 4 týždňoch. Pokiaľ by ste si zrátali sumárne náklady na tieto vymeniteľné časti, tak veľmi ľahko zistíte, že celkový náklad na kúpu vymeniteľných častí je za 5-8 rokov niekoľkonásobne vyšší ako je plne aické zariadenie. Pokiaľ nedodržíte frekvenciu výmeny, tak používate zariadenie, ktoré vám v konečnom dôsledku kvalitu pitnej vody zhorší. "Filter", ktorý obsahuje vysoké množstvo zachytených nežiadúcich látok ich postupne začne do vody uvoľňovať a vaša pitná voda má horšie hygienické a zdravotné parametre ako pôvodne znečistená voda.

Vždy sa snažte riešiť iba ten problém s vodou, ktorý skutočne potrebujete. Je to istejšie a aj lacnejšie.
Na druhej strane voda, ktorá je zbavená užitočných minerálov a solí nie je pre pitie vhodná, pretože voda, hovorí sa jej „hladná voda“, si chýbajúce minerály odoberie z Vášho tela. Rôzne „osmózy“ a iné „odstraňovače“ sú pre vaše zdravie v konečnom dôsledku škodlivé. Najškodlivejšie sú pre deti a starších ľudí!
Okrem aických prietokových zariadení ponúkame aj adsorpčné filtre, ktoré dokážu z pitnej vody odstrániť iba určité nevhodné látky. V prvom rade je to chlór, zápach a nepríjemná chuť vody. Vysokokvalitné adsorpčné zariadenia, dokážu zachytiť a skoro úplne (99 %) odstrániť z vody pesticídy, a ťažké kovy.

Stále rastie spotreba minerálnych a stolových vôd a klesá spotreba vody z vodovodu. Vďaka masívnej reklame zabúdame na to, že minerálna voda by sa mala piť iba občas, alebo dočasne. Väčšina stolových vôd je vlastne voda z vodovodu, len je minimálne 100 krát drahšia.

Všetky ponúkané zariadenia, náplne a produkty sú vyrábané v Nemecku, Francúzku a USA. Tie, ktoré sa používajú pre pitnú vodu, pre potravinárstvo, nápojový priemysel, zdravotníctvo a farmáciu majú Certifikáty a súhlasy na ich použitie.