Ochrana a čistenie membrán RO

Reverzná osmóza je filtračný proces, ktorým sa z vody odstraňujú všetky rozpustené látky. Takúto dokonalú filtráciu, zabezpečuje špeciálny membrána.

Membrány sú citlivé na upchávanie mikropórov kryštálikmi solí, mikroorganizmami a mech. nečistotami. Preto odporúčame do filtrovanej vody pridávať malé množstvo špeciálnych Antiscalantov, ktoré vytvoria v okolí mikropórov špeciálny mikrofilm a tým zabránia tvorbe usadenín a upchávaniu mikropórov. Antiscalanty pre RO predlžujú cyklus čistenia membrán a predlžujú aj životnosť samotnej membrány.

Občas sa stane, že sa na povrch membrány dostane organický materiál, ktorý môže rásť a výrazne zhoršiť prietočnosť membrány. Na ich ničenie sa používajú Biocidy.

Ani najlepší Antiscalant alebo Biocid neodstráni nutnosť občasného čistenia membrán. Na tento účel používame špeciálne čistiace látky, ktoré sú určené hlavne na membrány a svojim zložením predlžujú životnosť membrány.