Odstraňovanie nežiaducich látok z pitnej vody

Veľa krát sa používa argument: My vodu nepoužívame na pitie, iba na hygienu, resp. varenie.

Pokiaľ vodu neznámeho zloženia používate na osobnú hygienu, na varenie, resp. prípravu kávy a čaju, vystavujete sa nebezpečiu vážnych následných problémov. Čistenie zubov, alebo umývanie intímnych častí tela vodou ktorá je mikrobiologicky alebo chemicky škodlivá, je nebezpečnejšie ako vypitie kávy a čaju z takejto vody. Prienik mikroorganizmov, resp. chemických látok cez sliznice priamo do krvného obehu, je výrazne nebezpečnejšie ako vypitie šálky kávy, či čaju z prevarenej škodlivej vody.

K ošetreniu pitnej vody sa používajú rôzne zariadenia.
Základom je filtrácia, , ktorou sa voda čistí, zbavuje sa mechanických nečistôt. Vieme ponúknuť radu filtrov s rôznou jemnosťou filtrácie od 0,3 mikrónu až do 150 mikrónov. Pripomíname, že nečistoty o veľkosti menšej ako 50 mikrónov voľným okom nevidíme. Na tento účel sú vhodné keramické mikrofiltre, PP filtre, s hladkým povrchom, ktorý je možné dôkladne umyť, alebo sieťkové filtre, ktoré sú tiež umývateľné a ich životnosť sa ráta na roky.


K ošetreniu pitnej vody sa používajú rôzne zariadenia.
Základom je filtrácia, ktorou sa voda čistí, zbavuje sa mechanických nečistôt. Ponúkame veľkosti: výška 5“, 10“, 10“ BB a 20“BB, priemer 2,5“ a 4“.

Filtračné vložky sa dajú čistiť, ale v zásade platí, že navíjané, resp. PP filtre sa musia po 6 mesiacoch vymeniť. Dôvodom je skutočnosť, že vo vláknach navíjaného filtra a v mikropóroch filtračnej vložky sa usadia mikroorganizmy, ktoré sa množia a kontaminujú pitnú vodu do takej úrovne, že sa voda stane zdraviu škodlivou.


Dôležité a technicky pomerne náročné je odstraňovanie nežiaducich anorganických látok ako sú železo, mangán, dusičnany a ťažké soli.

Neexistujú „zázračné“ a „univerzálne“ zariadenia, napriek tomu, že ich tak niektorí predajcovia tak nazývajú. Na trhu sa ponúkajú zariadenia, ktoré údajne odstránia niekoľko desiatok až stoviek nežiaducich látok. Takéto prehlásenia majú jediný cieľ – ohúriť potencionálneho zákazníka. Pokiaľ by skutočne vo vode, ktorá sa má používať ako pitná, bolo 50 alebo 125 škodlivých látok, tak by sa vlastne miesto pitnej vody mali požívať splaškové niekoľko desiatok škodlivých látok, tak by sa jednalo o splaškové vody, technologické vody z chemickej výroby, z rafinérie, z kafilérie, z oceliarne a pod. Takéto vody sa predsa (ani pri „ubezpečení“, že ponúkané zariadenie všetky nežiaduce chemikálie odstráni) nedajú použiť ako pitná voda.

Ponúkame regenerácie schopné prietočné zariadenia, ktoré sú aicky riadené, programovateľné a aktívna náplň má životnosť 3 – 8 rokov (podľa obsahu nežiaducich látok vo vode).

Okrem toho ponúkame kontajnery s príslušnou náplňou, ktoré však majú životnosť podľa prietoku znečistenej vody (od 2 m3 do 8 m3), potom sa náplň musí vymeniť. Ich dlhšie používanie môže spôsobiť, že upravovaná voda sa môže ešte viac znečistiť v kontajneri zachytenými látkami a môže byť teda nebezpečnejšou ako pôvodne nevyčistená voda.

Sú prípady, keď železo v pôvodnej vode nie je, ale dostáva sa do nej tak, že pretekajúca veľmi mäkká voda, ktorá navyše môže obsahovať väčšie množstvo voľného kyslíka, resp. oxidu uhličitého, koroduje potrubie a železo vo forme oxidu, alebo hydroxidu sa rozpustí vo vode.

„Špeciálnou látkou, ktorá sa vo vode prirodzene nenachádza, ale sa úmyselne pridáva je chlór.
Chlór je látka, ktorá sa nachádza v rozvoddoch pitnej vody v rôznych množstvách. Podľa hygienickej normy pre pitnú vodu, musí byť v nej určitý minimálny obsah chlóru. Skutočný obsah závisí od úrovne dávkovacích zariadení, resp. serióznosti obsluhy. Alergia na chlór je stále bežnejšou a nepomáha ani naše rozhodnutie, že vodu nebudeme piť. Pri osobnej a intímnej hygiene sa chlór dostáva do nášho organizmu výrazne intenzívnejšie ako pri jeho pití.

Chlór je známy dezinfekčný a oxidačný prostriedok vody. Zostatkový chlór, prítomný napríklad v pitnej vode bráni prípadnej mikrobiologickej kontaminácii vody v rozvodnej sieti. Jeho prínos je nezanedbateľný na udržanie zdravej pitnej vody. Chlór zabíja všetko živé a v našich ústach to zabíja tiež.

Dr. Herbert Schwartz z Cumberland Country College v štáte New Jersey, USA vyhlásil, že chlór je tak veľmi nebezpečný, že by mal byť zakázaný. Voda upravovaná chlórom môže spôsobiť rakovinu, srdcovo-cievne problémy a predčasnú mentálnu aj fyzickú senilitu. Aj vďaka prebytku chlóru v pitnej vode starneme – vytvárajú sa symptómy, ako je kôrnatenie ciev.

Podľa výskumov www.pure-earth.com, ľudia, ktorí dlhodobo pijú chlórovanú vodu, majú zvýšené riziko rakoviny močového mechúra o 21 % a rakoviny konečníka až o 38 %.

Maximálny obsah chlóru vo vodovodnej sieti na Slovenku je určený nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z. Toto uznesenie je harmonizované s požiadavkami európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu. Podľa tejto vyhlášky je hraničná hodnota obsahu voľného chlóru až 0,3 mg/l. Za celý život vypijeme peknú hromadu chlóru a tým sa to nekončí.

Škodí aj sprchovanie. V teplej vode sa póry sa otvárajú a telo doslova „nasáva“ chlór. Uvoľňuje sa v pare ako chloroform, ktorý vdychujeme a naše pľúca ho pohlcujú. Pokiaľ chlór v rozvodoch pitnej vody má svoje opodstatnenie, piť ho nemusíte. Keď si do prívodu pitnej vody vložíte filter s náplňou KDF, tak úplne eliminujete prítomnosť chlóru v pohári vody, ktorú sa práve chystáte vypiť.

Filter KDF obsahuje špeciálny aktívny uhlík, ktorý sa vyrába z kokosu a preto má mimoriadne veľký povrch a mimoriadne veľkú adsorpčnú schopnosť. Filter Vám vydrží až 12 mesiacov a potom ho jednoducho vymeníte.

Zápach a nepríjemná chuť vody je problém ktorý niekedy súvisí s rozdielnou senzorickou schopnosťou konzumenta vody. V princípe, pokiaľ voda neobsahuje neželané mikroorganizmy, alebo neobsahuje železo, mangán, ťažké kovy a pesticídy, nemala by zapáchať a mala by byť bez chuti. Niektorí konzumenti majú tak citlivé senzorické schopnosti, že sú schopní neželané vlastnosti vnímať. Na riešenie tohto problému ponúkame špeciálne adsobčné filtre.

Ťažké kovy sa vyskytujú v niektorých horských častiach Slovenska, hlavne tam, kde sa v minulosti, alebo v súčasnosti realizovala ťažba rôznych rúd obsahujúcich kovy. Niektoré firmy ponúkajú pre odstránenie ťažkých kovov zariadenia reverznej osmózy. RO je účinná, ale spolu s ťažkými kovmi odstráni všetky rozpustené soli. Je všeobecne známe stanovisko Hlavného hygienika SR, že úprava vody RO je zdraviu škodlivá a RO by sa mala používať iba v havarijných prípadoch, a to iba niekoľko dní.

Pesticídy sú organické veľmi nebezpečné chemické látky, ktoré sa nachádzajú hlavne v zónach dlhodobo využívanou poľnohospodárskou pôdou. Pesticídy sú prakticky nerozložiteľné, môžu dlhodobo kontaminovať pôdu a sú nebezpečné hlavne dospievajúcim jedincom. Niektoré firmy ponúkajú pre odstránenie pesticídov zariadenia reverznej osmózy. RO je účinná, ale spolu s pesticídmi odstráni všetky rozpustené soli. Je všeobecne známe stanovisko Hlavného hygienika SR, že úprava vody RO je zdraviu škodlivá a RO by sa mala používať iba v havarijných prípadoch, a to iba niekoľko dní.

Na všetky vyššie uvedené kontaminácie ponúkame špeciálne vysokoúčinné adsorpčné filtre typu KDF, ktoré majú vysokú účinnosť, mimoriadnu zádržnú kapacitu a môžu sa používať 6-12 mesiacov.

Mikrobiológia

Je niekoľko vcelku overených postupov a ich realizácia závisí od rozsahu kontaminácie pitnej vody. Každopádne je potrebné nechať si urobiť mikrobiologický rozbor vody v certifikovanom laboratóriu (na hygiene, vo vodárenskej spoločnosti a pod.) a podľa neho vieme navrhnúť riešenie.

My dodávame zariadenia - UV lampy, ktoré svojim UV žiarením mikroorganizmy úspešne zabijú. Žiarenie má dosah niekoľko centimetrov a preto nie je nebezpečné pre svoje okolie. Niekedy je ale obsah mikroorganizmov taký vysoký, že je potrebné použiť výkonnejšie zariadenie - chloráciu, resp. ozonizáciu. Neodporúčame kupovať rôzne "vreckové" zariadenia, pretože ich životnosť, resp. účinnosť je zväčša neznáma a ťažko overiteľná.