Úspora energie pri chladiacich procesoch

Bežne používané chladiace okruhy sú hlavne otvorené a uzatvorené.

Otvorené chladiace okruhy sú vystavené nebezpečiu usádzania vodného kameňa a solí, korózii chladiacich povrchov a zanášanie systému biologicky aktívnym materiálom - hlavne riasami.
Usadeniny a riasy zhoršujú energetické parametre chladenia - prestup tepla (vyššia spotreba chladiacej vody, vyššie náklady na manipuláciu chladiacej vody, väčšie objemy chladiacich zariadení a pod.) a postupne zhoršujú prietok chladiacej vody.
Zvýšenie nákladov na chladenie sa prejavuje hlavne nutnosťou rýchlejšej cirkulácie chladiaceho média, väčších chladiacich plôch, väčších chladiacich veží, nutnosť dochladzovania a pod.
Všetky vyššie uvedené dôsledky dokážu zvýšiť náklady na chladenie o desiatky percent, niekedy až rádovo.

Uzatvorené chladiace okruhy sa používajú hlavne pri klimatizácii. V uzatvorenom chladiacom okruhu je napustená chladiaca voda vždy upravená, minimálne zmäkčená. Pre ošetrenie takejto vody sa používajú Inhibítory korózie.
Najlepšie z nich sú Cetamíny, ktoré vytvárajú na vnútornom povrchu celého uzatvoreného chladiaceho systému ochranný mikrofilm. Mikrofilm zabráni prístupu kyslíka na kovové povrchy a tým zastaví koróziu.
Mikrofilm takisto bráni usádzaniu sa solí na kovových povrchoch.

Okrem mikrofilmu Cetamíny vytvárajú zásadité prostredie (hodnota pH nad 9) čo tiež utlmuje koróziu.
Zásadité prostredie nedovolí mikroorganizmom ich rast a rozmnožovanie.

V záujme ochrany chladiacich okruhov, zabezpečenia dobrej výmeny tepla a tým šetreniu nákladov ponúkame celú paletu prostriedkov na ošetrenie chladiaceho média – chladiacej vody.

Pre otvorené chladiace okruhy sú to Antiskalanty, Inhibítory korózie, Dispergátory a Biocidy.

Ponúkame širokú paletu Antiskalantov pre rôznu koncentráciu solí v chladiacom okruhu a pre rôznu alkalitu chladiacej vody. Antiskalanty zabraňujú tvorbe usadenín a vodného kameňa hlavne na chladených povrchoch.

Korózia v otvorených chladiacich okruhoch sa objavuje preto, lebo koncentrácia rozpustených solí je veľmi vysoká (jedná sa hlavne o sodné soli, ktoré sú mimoriadne korozívne). Pre zabránenie korózie ponúkame niekoľko druhov inhibítorov korózie, ktoré sú rozdielne chemicky a aplikovateľné na rôzne druhy povrchov.

Dispergátory zlepšujú zmáčateľnosť pevných látok (kryštáliky solí, organické a anorganické nečistoty) a tým znižujú ich usadzovanie. Usadzovaním nečistôt sa zhoršuje prestup tepla a zhoršujú sa prietočné parametre cirkulačnej chladiacej vody.
Niektoré ponúkané produkty sú kombináciou Antiskalantov, Inhibítorov korózie a Dispergátorov.

Vhodnou kombináciou sa tiež znižujú náklady – v jednom roztoku je viac účinných látok. Synergia týchto látok zlepšuje celkový efekt úpravy chladiacej vody – pôsobenie je účinnejšie ako pri individuálnom dávkovaní.

Pre zabránenie tvorby neželanej mikrobiológie ponúkame Biocidy.
Pretože otvorený chladiaci okruh príjme zo vzduchu množstvo mikroorganizmov, chladiace médium – voda je sústavne atakovaná ich zvyšujúcim sa množstvám.
Pretože chladiaca voda má zväčša (aj v zime) teplotu v rozmedzí 20°C – 35°C, stále sa obnovujúci mikroskopický organický materiál má vytvorené ideálne podmienky na svoj rast. V chladiacej vode je veľké množstvo anorganických živín, voda je neustále prevzdušňovaná – obsahuje veľké množstvo kyslíka – rast rôznych rias, húb, prvokov a iných baktérií je celoročným problémom.
Biocidy sú zvyčajne najpodceňovanejším elementov pri ošetrovaní chladiacich okruhov. Výsledkom sú zelené opony rias visiacich z chladiacich veží. Tieto riasy a iné mikroorganizmy sú najhoršími vodičmi tepla a energetická náročnosť na chladenie je vyššia o 20 – 30%.
Biocidy sa dávkujú šokovo, t. j. raz za týždeň, alebo niekoľko dní (podľa ročného obdobia a mikrobiologického zaťaženia chladiacej vody). Treba ich striedať a preto ponúkame paletu produktov. Šokové dávkovanie a nutnosť striedania Biocidov je daná tým, že mikroorganizmy si rýchlo vyvinú rezistenciu voči aktívnym látkam a tie sa stávajú postupne neúčinné.

Ponúkame viac ako 35 rôznych produktov, ktoré sú buď kombinované, alebo určené na špeciálne účely.

V sortimente máme aj biocid, ktoré sa dajú dávkovať do fontán na verejných miestach, alebo v súkromí.

Uzatvorené chladiace systémy sú charakteristické tým, že chladiacim médiom je upravená, minimálne zmäkčená voda.
Uzatvorené chladiace okruhy je potrebné chrániť pre koróziou a preto sa používajú redukčné soli (siričitany a dusitany), pasivačné látky (molybdenáty), ale najúčinnejšie sú filmotvorné amíny.
Používajú sa Cetamíny typu F, ktoré na kovových povrchoch vytvoria hustý a trvácny mikrofilm, ktorý ochráni povrch pred prístupom kyslíka, ale hrúbka mikrofilmu je zanedbateľná na to, aby zhoršovala prestup tepla.