Úspora energie pri výrobe tepla – zabránenie korózii, usádzaniu kalov a tvorbe rias

Náklady na vykurovanie stále rastú a preto sa ponúkajú stále úspornejšie kotle a vykurovacie systémy. Aj najefektívnejší vykurovací systém, ktorý by mal priniesť minimum spotreby energie je výrazne ovplyvniteľný hneď na začiatku jeho používania. V prípade sa ak do systému napustí neupravená voda, ktorá obsahuje veľa solí je zákonité, že hlavne vykurovacie plochy v kotle sa pokryjú vrstvou nánosu a vodného kameňa. Názory, že sa voda napustí raz a málo neobstoja. Práve konštrukcia kotlov, materiály na jeho zhotovenie sú veľmi citlivé na prestup tepla. Je dokázané, že už prvé napustenie neupravenej tvrdej vody spôsobí zníženie prestupu tepla o 5%. Ak sa voda dopúšťa, tak hodnoty strát sa zvyšujú a bežná strata na spotrebe energie je 10%. Okrem toho sa stále výraznejšie znižuje životnosť kotla. Pri stále rastúcich cenách energií sa jedná o straty niekoľko sto € ročne.

Výrobcovia kotlov všeobecne požadujú, aby sa voda pred jej naplnením do vykurovacieho systému chemicky upravila. Požaduje sa hlavne odstránenie tvrdosti – zmäkčenie vody pod koncentráciu tvrdosti vyjadrenú ako 1 mmol/l, resp. pod 6°dH (nemeckých stupňov).Prostredníctvom našich partnerov (montážne firmy, kúrenári, servisný technici) odporúčame, pomocou prenosného zmäkčovacieho zariadenia, minimálne vodu zmäkčiť.

Ako najlacnejší spôsob zmäkčenia vody ponúkame prietočný zmäkčovač vody s katexovou vložkou. Do nádoby, ktorá sa bežne používa s náplňou Siliphosu, alebo s filtračnou vložkou na odstránenie mechanických nečistôt sa vloží katexová vložka. Táto vložka dokáže úplne zmekčiť až 200 l kotlovej vody a je možné ju trvale umiestniť pred vstupom vody do kotla. Týmto riešením sa zabezpečí, že aj pri dopĺňaní vody do kotla bude v kotly niekoľko rokov voda zmäkčená.


Úplne najlepšie riešenie je zbaviť kotlovú vodu všetkých solí – demineralizovať ju.

Demineralizovaná voda neobsahuje prakticky žiadne soli, ktoré by sa mohli usádzať na kovových povrchoch, tvoriť kaly, alebo ktoré by mohli pomáhať rastu rias v podlahovom kúrení. Naši partneri (montážne firmy, kúrenári, servisný technici) ponúkajú prenosné demineralizačné zariadenie, ktoré slúži iba k naplneniu vykurovacieho systému kotlovou vodou.
Pokiaľ je voda zmäkčená alebo demineralizovaná, následným krokom je aplikácia filmotvornej chemikálie. Pokiaľ chceme vnútorný povrch kotla, rozvodov a vyhrievacích telies ochrániť pre korozívnym pôsobením kyslíka alebo niektorých agresívnych látok, najúčinnejším spôsobom je na chránenom povrchu vytvoriť mikrofilm. Najvhodnejšie na tento účel sú filmotvorné alifatické amíny typu Cetamín.

Cetamíny typu F sú plne organické filmotvorné amíny, ktoré sa používajú v teplovodných vykurovacích systémoch a chránia technicky najdokonalejším spôsobom kotly, rozvody a radiátory. V prípade podlahového kúrenia bránia prestupu kyslíka cez plastové trubky a nedovolia rast rias a mikrobiológie. Ponúkame aj špeciálny Cetamín, ktorý chráni hlavne povrchu z hliníka a jeho zliatin.
Vytvorenie mikrofilmu na kovových povrchoch zabraňuje hlavne kyslíku, aby spôsoboval koróziu, nedovolí aby sa soli a vodný kameň usádzali a zvyšovali tepelný odpor. Cetamíny okrem toho obsahujú alkalické látky, ktoré zabezpečia hodnotu pH kotlovej vody na hodnote nad 9,5. Súčasťou Cetamínov sú aj koagulanty, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín a zlepšujú prietok cirkulačnej vody.

Cetamíny konzervujú kotol tak, že počas odstávok nedochádza k žiadnym korozívnym procesom. Výrazne predlžujú životnosť kotlov a šetria náklady na vykurovanie. Zvyšujú prevádzkovú istotu a znižujú potrebu opráv.
Dávkovanie sa kontroluje jednoducho pomocou merania hodnoty pH.

PONÚKAME NASLEDOVNÉ PRODUKTY:
Cetamín F300 – pre kotle v rodinných domoch, bytových domoch a vykurovaných objektoch
Cetamín F360 – pre kondenzačné kotle, ktoré majú vo svojej konštrukcii hliník a jeho zliatiny
Cetamín F3100 – pre kotle slúžiace pre verejné zásobovanie teplom.


Cetamíny typu V sú plne organické filmotvorné amíny, ktoré chránia technicky najdokonalejším spôsobom kotly, sterilizátory a celé vykurovacie systémy pred koróziou a tvorbou kalov.
Pretože Cetamíny typu V sú prchavé, stávajú sa aj súčasťou pary a ošetrujú prípadné parné turbíny. Dostávajú sa do kondenzátu a tým chránia aj kovové rozvody vratných kondenzátov.
Parné sterilizátory, používané v potravinárskom a nápojovom priemysle a v zdravotníctve môžu využiť špeciálny Cetamín použiteľný aj v prípade styku pary s potravinami, resp. nápojmi.
Alkalické látky obsiahnuté v Cetamínoch zabezpečia hodnotu pH kotlovej vody na hodnote nad 10,5. Vratný kondenzát má hodnotu pH nad 8,2. Pretože Cetamíny neobsahujú anorganické látky nezvyšujú obsah rozpustných solí a nezvyšujú vodivosť kotlovej vody. Súčasťou Cetamínov sú aj koagulanty, ktoré znižujú objem odkalu a odluhu.
Cetamíny konzervujú kotol tak, že počas odstávok nedochádza k žiadnym korozívnym procesom. Výrazne predlžujú životnosť kotlov, šetria náklady na vykurovanie a na spotrebu vody. Zvyšujú prevádzkovú istotu parných systémov. Používajú sa do parných kotlov a vyvíjačov pary. Dávkovanie sa kontroluje jednoduchou analýzou, pre ktorú sa dodávajú prenosne analytické zariadenia. Cetamíny sú nejedovaté a ekologicky neškodné.

PONÚKAME NASLEDOVNÉ PRODUKTY:
Cetamín V2000 - nízkotlaké kotle so zmäkčenou napájacou vodou
Cetamín V2100 - vysokotlaké kotle s demineralizovanou napájacou vodou
Cetamín V210 - priemyselné kotle so zmäkčenou napájacou vodou
Cetamín V211 - vysokotlaké kotle s demineralizovanou napájacou vodou
Cetamín V212 - konzervačný produkt
Cetamín V217S - pre potravinársky, nápojový priemysel a zdravotníctvo.